Friskvård, definitioner:

”Åtgärder för att förebygga sjukdomar”

”Alla aktiva åtgärder som bidrar till att befrämja hälsan genom att stärka och utveckla de mänskliga resurserna såväl de fysiska och mentala som de sociala.”

Friskvård

är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.
Sunda levnadsvanor som ofta framhålls är lämplig kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och att undvika rökning, droger, alkohol och stress.I Sverige kan arbetsgivare bekosta friskvård för anställda utan att betala skatt, och göra så kallat friskvårdsavdrag.

För företag ger jag både enskild och gruppträning, i gruppträning använder vi oss av motivationsmodellen och en väl definierad utvecklingsstege så alla är med. Jag ser också till att den enskilde på arbetsplatsen har möjlighet till en personlig uppstart i fall gruppövningar skulle var ett hinder för att komma igång. Tidigare företagserfarenheter med träning och kostråd har givit oss erfarenhet för ett ca 15 veckors program på våren och hösten, eftersom sommarmånaderna är både fyllt med aktiviteter och semestrar.
Här ger jag också möjlighet till att hålla i motiverande föreläsningar om kost och träning, att visa att med små förändringar kan det komma stora resultat!