En personlig tränare, förkortas pt, lägger upp och genomför individuellt anpassad träning med en kund, vanligtvis vid ett gym.

En personlig tränare bör ha kunskaper inom anatomi, fysiologi samt näringslära. Kriterier för kvalifikationer hos personliga tränare kan variera från land till land. I Sverige har man tagit fram nationella riktlinjer för Personliga Tränare. Arbetet genomfördes inom SIS-Swedish Standards Institute. Svenska nationella riktlinjer publicerades i november 2012 efter consensuns inom teknisk grupp tillsammans med Konsumentverket och föreningen Sveriges konsumenter. Svensk standardiseringsarbete genomfördes enligt ISO och CENs principer för standardisering. En personlig tränare hjälper kunden att träna genom att peppa kunden med ord, pusha på kunden så att personen får ett önskat och effektivt träningspass.

Jag är utbildad inom SSF och har ett steg 4 utbildningsnivå (högst) inom fysiologisk konditionsträning och är i botten utbildat näringsfysiolog.
Jag hjälper dig att komma igång med en förändring i ditt nuvarande liv antingen att förändra dina kostvanor eller att komma igång med motion, båda delar är viktig och bör ses över i fall man önskar en hållbar förändring till det bättre.

Jag utgår alltid med min kund från nuvarande status och försöker bygga en hållbar övergång till ett nytt och definierad mål.