fruit

Tillsammans med företagsledningen kollar vi om det kan ske förbättringar på arbetsplatsen rörande mat och hälsa.

Finns tillgång till kyl eller frys, fikarum, kök eller personalrum med möjlighet till matlagning eller uppvärmning, finns det frukt eller snacks i form av nötter eller torkade bär. Finns det bra dricksvatten och kan man koka te eller finns det bara kaffe.

Många små förändringar som inte behöva kosta mycket kan förbättra personalens och företagsledningens hälsa och miljö, dessa delar skapar nöje och lugn som i sin tur ökar produktion, lyckligare medarbetare är friskare medarbetare som i sin tur producerar mer.