group

Att ge kostråd till en grupp av mänskor som till exempel idrottsklubb, PRO förening, hälsogrupp eller grannar som vill förändra sin näringsintag till en mer hälsosammare stil.

Ett enkel och väl fungerande system där man kan anordna tematräffar hos varandra föregående av gemensamma inköp, där jag fungera som ”personal shoper”  åt gruppen.

Vi går genom av hur mycket energi som krävs för olika aktiviteter och var dom kalorifällorna ligger.