kitchen

Kostråd till enskild person bör alltid föregås med ett möte, helst i kundens eget hem och kök, helt oförberedd och enkel.

Utifrån detta så går jag stegvis genom dina vanor gällande mat och träning.
Vi analyserar ditt behov i dagsläge och vidare fram.

”Det finns inget kvickfix!” inget piller för dagen som kan ändra ditt liv till det bättre.
För det mesta behövs vilja och engagemang. Som PT är det min uppgift att hjälpa, stödja och motivera till en av dig planerad mål.

 

Jag ser till att målbilden inte blir för stor och krävande, då är det lätt att man inte ser dom viktiga delmålen på vägen till en bättre hälsa.