Att träna i grupp är både inspirerande och värdefull, i grupp kann den enskilde ha fler parameter att falla tillbaka på, flera punkter att orientera sig och kan få bra ”feedback” från sina kollegor/vänner! Inte alla som klara av att stå där ensam med sin tränare och komma igång med att lära sig nya saker, men även ur ekonomisk synpunkt kan det vara klok att träna med en grupp!

Alla är vi olika, och det finns olika vägar att gå! Välkommen!

image
LK Tuppgök på en löparkurs i Falkenberg lördagen den 5 april 2014 med Ahafitnessfred som instruktör och tränare!